Beograd Doha Qatar Airways

El. pošta Štampa PDF

Qatar Airways: Beograd-Doha od 20. novembra


Qatar Airways je potvrdio uspostavljanje redovnog saobraćaja od Dohe do Beograda preko Ankare tri puta nedeljno počev od 20. novembra.


qatar-airways


Letovi na relaciji Beograd Doha Beograd će se obavljati tri puta nedeljno: utorkom, četvrtkom i nedeljom, sa tehničkim sletanjem u Ankari.


Prema objavljenom redu letenja let na relaciji Beograd Doha nosiće oznaku QR246 i planirano poletanje je u 15:05, let sa usputnim sletanjem u Ankari traje 6 sati i 40 minuta, a planirani dolazak u Dohu je u 23:45.


Povratni let iz Dohe za Beograd nosiće oznaku QR245 predviđeno vreme poletanja je 08:30, a vreme sletanje na aerodrom u Nikola Tesla je u 13:50 po našem vremenu.


U ovom trenutku najniža cena povratne karte od Beograda do Dohe je 772 EUR sa svim uračunatim aerodromskim taksama.


Qrairways Logo

Online rezervacije letova avio kompanije Qatar Airways rezervišite na www.playtravel.rs

ili telefonom na 011.305.93.14

Rent-a-Car Online rezervacije

Podelite ovu stranicu sa prijateljima
Rezervacije avio karata - pozovite naš Call Centar ili nas kontaktirajte putem e-mailaplay-travel-online-rezervacija-avio-karata

Booking.com

Rent a car Online rezervacije 

Rent-A-Car online rezervacije

Play Travel - Beograd 

Turistička agencija Play Travel

Beograd, Požeška 63

Telefon: +381 11 305 93 14

Fax: +381 11 355 49 52

Mobilni: +381 65 872 83 50

e-mail: info(at)playtravel.info

Informacije profila

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.88 MB
Application afterInitialise: 0.021 seconds, 4.24 MB
Application afterRoute: 0.037 seconds, 7.95 MB
Application afterDispatch: 0.131 seconds, 14.67 MB
Application afterRender: 0.236 seconds, 16.15 MB

Iskorišćenost memorije

17046576

30 upita zabeleženo

 1. SELECT *
    FROM atp_session
    WHERE session_id = 'fvorto6jhfsnlm9k2rp0p4kfl1'
 2. DELETE
    FROM atp_session
    WHERE ( TIME < '1406236319' )
 3. SELECT *
    FROM atp_session
    WHERE session_id = 'fvorto6jhfsnlm9k2rp0p4kfl1'
 4. INSERT INTO `atp_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'fvorto6jhfsnlm9k2rp0p4kfl1','1406238119','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM atp_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM atp_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. UPDATE
                          atp_contentbuilder_articles AS articles,
                          atp_content AS content,
                          atp_contentbuilder_forms AS forms,
                          atp_contentbuilder_registered_users AS cbusers,
                          atp_users AS users
                     
    SET
                          content.state = 0
                     
    WHERE
                          articles.article_id = content.id
                     
    AND
                          content.state = 1
                     
    AND
                          articles.form_id = forms.id
                     
    AND
                          forms.act_as_registration = 1
                     
    AND
                          forms.id = cbusers.form_id
                     
    AND
                          content.created_by = cbusers.user_id
                     
    AND
                        (
                          (
                              users.id = cbusers.user_id
                           
    AND
                              users.block = 1
                          )
                        )
 8. UPDATE
                          atp_contentbuilder_articles AS articles,
                          atp_content AS content,
                          atp_contentbuilder_forms AS forms,
                          atp_contentbuilder_records AS records,
                          atp_contentbuilder_registered_users AS cbusers,
                          atp_users AS users
                     
    SET
                          content.state = forms.auto_publish
                     
    WHERE
                          articles.article_id = content.id
                     
    AND
                          content.state = 0
                     
    AND
                          articles.form_id = forms.id
                     
    AND
                          forms.act_as_registration = 1
                     
    AND
                          forms.id = cbusers.form_id
                     
    AND
                          content.created_by = cbusers.user_id
                     
    AND
                          users.id = cbusers.user_id
                     
    AND
                          records.record_id = cbusers.record_id
                     
    AND
                          records.`type` = forms.`type`
                     
    AND
                          users.block = 0
 9. SELECT
                      form.id AS form_id,
                      form.act_as_registration,
                      form.default_category,
                      form.registration_name_field,
                      form.registration_username_field,
                      form.registration_email_field,
                      form.registration_email_repeat_field,
                      form.`last_update`,
                      article.`article_id`,
                      form.`title_field`,
                      form.`create_articles`,
                      form.`name`,
                      form.`use_view_name_as_title`,
                      form.`protect_upload_directory`,
                      form.`reference_id`,
                      records.`record_id`,
                      form.`type`,
                      form.`published_only`,
                      form.`own_only`,
                      form.`own_only_fe`,
                      records.`last_update` AS record_last_update,
                      article.`last_update` AS article_last_update
                 
    FROM
                      atp_contentbuilder_records AS records
                     
    LEFT JOIN atp_contentbuilder_forms AS form
    ON ( form.`type` = records.`type`
    AND form.reference_id = records.reference_id )
                     
    LEFT JOIN atp_contentbuilder_articles AS article
    ON ( form.`type` = records.`type`
    AND form.reference_id = records.reference_id
    AND article.form_id = form.id
    AND article.record_id = records.record_id )
                     
    LEFT JOIN atp_content AS content
    ON ( form.`type` = records.`type`
    AND form.reference_id = records.reference_id
    AND article.article_id = content.id
    AND article.form_id = form.id
    AND article.record_id = records.record_id )
                 
    WHERE
                      form.`published` = 1
                 
    AND
                      form.create_articles = 1
                 
    AND
                      form.`type` = records.`type`
                 
    AND
                      form.reference_id = records.reference_id
                 
    AND
                     (
                       (
                          article.form_id = form.id
                       
    AND
                          article.record_id = records.record_id
                       
    AND
                          article.article_id = content.id
                       
    AND
                          ( content.state = 1 OR content.state = 0 )
                       
    AND
                        (
                          form.`last_update` > article.`last_update`  
                         OR
                          records.`last_update` > article.`last_update`
                        )
                       )
                       OR
                       (
                          form.id IS NOT NULL
    AND records.id IS NOT NULL
    AND content.id IS NULL
    AND article.id IS NULL
                       )
                     )
                 
    LIMIT 50
 10. DELETE
    FROM `atp_mi_iptable`
    WHERE DATE_ADD(`lasthacktime`, INTERVAL 300 SECOND) < NOW()
    AND `autodelete`=1;
 11. SELECT COUNT(*)
    FROM `atp_mi_iptable`
    WHERE ip = 918979275
    AND `hackcount` >= 3
 12. SELECT COUNT(*)
    FROM `atp_mi_iptable`
    WHERE ip = 918979275
    AND `hackcount` >= 3
 13. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM atp_menu AS m
    LEFT JOIN atp_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 14. SELECT `type`, `reference_id`
    FROM atp_contentbuilder_forms
    WHERE published = 1

 15.   SET SESSION group_concat_max_len = 9999999
 16. SELECT *
    FROM atp_contentbuilder_storages
    WHERE id = 1
    AND published = 1
    ORDER BY `ordering`
 17. SELECT *
    FROM atp_contentbuilder_storage_fields
    WHERE storage_id = 1
    AND published = 1
    ORDER BY `ordering`
 18. SELECT r.id
                 
                 
    FROM
                 
                  atp_cbl_bestplatan_transfer AS r
                 
                 
    WHERE r.id NOT IN (
                      SELECT record_id
    FROM atp_contentbuilder_records AS cr
    WHERE cr.`type` = 'com_contentbuilder'
    AND cr.reference_id = '1'
    AND cr.record_id = r.id
                  )
 19. UPDATE atp_contentbuilder_records
    SET published = 1
    WHERE is_future = 1
    AND publish_up <> '0000-00-00 00:00:00'
    AND publish_up <= '2014-07-24 21:41:59'
 20. UPDATE atp_contentbuilder_records
    SET published = 0
    WHERE publish_down <> '0000-00-00 00:00:00'
    AND publish_down <= '2014-07-24 21:41:59'
 21. SELECT template
    FROM atp_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 232)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 22. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS SECTION, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access  
    FROM atp_content AS a
    LEFT JOIN atp_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN atp_sections AS s
    ON s.id = cc.SECTION
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN atp_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN atp_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 191
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2014-07-24 21:41:59' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2014-07-24 21:41:59' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 23. UPDATE atp_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='191'
 24. SELECT form.`title_field`,form.`protect_upload_directory`,form.`reference_id`,article.`record_id`,article.`form_id`,form.`type`,form.`published_only`,form.`own_only`,form.`own_only_fe`
    FROM atp_contentbuilder_articles AS article, atp_contentbuilder_forms AS form
    WHERE form.`published` = 1
    AND form.id = article.`form_id`
    AND article.`article_id` = 191
 25. SELECT form.`title_field`,form.`protect_upload_directory`,form.`reference_id`,article.`record_id`,article.`form_id`,form.`type`,form.`published_only`,form.`own_only`,form.`own_only_fe`
    FROM atp_contentbuilder_articles AS article, atp_contentbuilder_forms AS form
    WHERE form.`published` = 1
    AND form.id = article.`form_id`
    AND article.`article_id` = 191
 26. SELECT form.`reference_id`,article.`record_id`,article.`form_id`,form.`type`,form.`published_only`,form.`own_only`,form.`own_only_fe`
    FROM atp_contentbuilder_articles AS article, atp_contentbuilder_forms AS form
    WHERE form.`published` = 1
    AND form.id = article.`form_id`
    AND article.`article_id` = 191
 27. SELECT form.rating_slots,form.`title_field`,form.`protect_upload_directory`,form.`reference_id`,article.`record_id`,article.`form_id`,form.`type`,form.`published_only`,form.`own_only`,form.`own_only_fe`
    FROM atp_contentbuilder_articles AS article, atp_contentbuilder_forms AS form
    WHERE form.`published` = 1
    AND form.id = article.`form_id`
    AND article.`article_id` = 191
 28. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM atp_modules AS m
    LEFT JOIN atp_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 232 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 29. SELECT a.*, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM atp_content AS a
    LEFT JOIN atp_content_frontpage AS f
    ON f.content_id = a.id
    INNER JOIN atp_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    INNER JOIN atp_sections AS s
    ON s.id = a.sectionid
    WHERE ( a.state = 1
    AND s.id > 0 )
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2014-07-24 21:41:59' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2014-07-24 21:41:59' )
    AND a.access <= 0
    AND cc.access <= 0
    AND s.access <= 0
    AND s.published = 1
    AND cc.published = 1
    ORDER BY a.hits DESC
    LIMIT 0, 10
 30. SELECT a.*,  CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM atp_content AS a
    INNER JOIN atp_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    INNER JOIN atp_sections AS s
    ON s.id = a.sectionid
    WHERE a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2014-07-24 21:41:59' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2014-07-24 21:41:59' )
    AND s.id > 0
    AND a.access <= 0
    AND cc.access <= 0
    AND s.access <= 0
    AND s.published = 1
    AND cc.published = 1
    ORDER BY a.created DESC
    LIMIT 0, 10

Učitane jezičke datoteke

Neprevedene fraze dijagnostika

Ništa

Neprevedene fraze dizajner

Ništa